Steppo är en smart och stadig pall som gör stor
nytta i många hem och sjukhus.

Den byggbara
barnpallen